Μαθήματα

Skip Navigation Links.
Μαθήματα Εξαμήνων
Α Εξάμηνο
Μαθηματικά Ι
Φυσική Ι
Τεχνική Μηχανική
Μηχ. Εργαστήριο Ι
Μηχ. Σχέδιο Ι/CAD
Πληροφορική
Β Εξάμηνο
Χημική & Περιβαλλοντική Τεχνολογία
Μαθηματικά ΙΙ
Φυσική ΙΙ
Αντοχή Υλικών
Μηχ. Εργαστήριο ΙΙ
Μηχ. Σχέδιο ΙΙ/CAD
Γ Εξάμηνο
Θερμοδυναμική
Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρονική
Στοιχεία Μηχανών Ι
Μηχανική Ρευστών
Τεχνολογία Υλικών
Δ Εξάμηνο
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
Μ.Ε.Κ. Ι
Υδροδυναμικές Μηχανές
Μετάδοση Θερμότητας Ι
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία
Έ Εξάμηνο
Ηλεκτρικές Μηχανές
Τεχνοοικονομική Ανάλυση
ΣΤ' Εξάμηνο
Τεχνολογία Ελέγχου
Ζ' Εξάμηνο
Τεχνική Νομοθεσία
Τεχνολογία Και Κοινωνία
Δεοντολογία Επαγγέλματος
Κύκλοι
Βιομηχανικός & Κατασκευαστικός Κύκλος
Βιομηχ. Συστ. Κίνησης
Υγιεινή,Εργονομία κ Ασφάλεια
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
Συστήματα Βιομηχ. Συντήρησης
Κατασκευαστικές Τεχνολογίες
Κατασκευαστική Σύνθεση
Ενεργειακός Κύκλος
ΜΕΚ ΙΙ
Αναν. Πηγές Ενέργειας
Ατμοστρόβιλοι-Ατμολέβητες
Ηλιακά Συστήματα
Αιολικά Συστήματα
Σύνθεση Ενεργ. Συστημάτων
Κύκλος Εγκαταστάσεων
Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ
Μηχαν. Εγκαταστάσεις Ι
ΘΨΚ Ι
Μηχ. Εγκαταστάσεις ΙΙ
ΘΨΚ ΙΙ
Ενεργ. Διαχείριση Κτιρίων
Κύκλος Οργάνωσης και Διοίκησης
Οργαν. κ Διοίκηση Βιομ. Επιχειρήσεων
Επιχ. Ερευνα κ Συστήματα Αποφάσεων
Εμπορική Διαχείρηση Τεχ. Προιόντων
Διοίκηση Εργου
Ολική Ποιότητα-Στατ. Ελεγ. Ποιότητας
Περιβ. Πολιτική Κ Διαχείριση
Κύκλος «Μηχανολογίας υποβοηθούμενης από Η/Υ»
CAD
Εισ. στη Μηχατρονική
Ψηφιακή Καθοδήγηση/CAM I
Ρομποτική
Σχεδιασμός Μηχανών με την Βοήθεια Η/Υ
Ψηφιακή Καθοδήγηση/CAM IΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 
Μαθημα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Εξάμηνο ΣΤ'
Κύκλος Σπουδών
ΚΥΚΚΛΟΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διδάσκων  
Διδακτέα Υλη
1. Τί είναι Εργο – Τί Διοίκηση Εργου
1. Επιλογή Εργου – Στόχων – Στρατηγικής – Διαδικασίας – Πλάνων
2. Εφαρμογή & Ελέγχου (διαγράμματα Gantt ) 
3. Κύκλος Ζωής Εργου
4. Προγραμματισμός Εργου – Θεωρία Δικτύων
5. Χρονικός Προγραμματισμός Εργου
6. Προγραμματισμός Πόρων
7. Οικονομικός προγραμματιμός, Χρηματορροές
8. Χρονικός & Οικονομικός Ελεγχος. (Ελεγχος Κινδύνου ) 
9. Η Οργανωτική Πλευρά των Εργων
10. Ο ρόλος του project manager 
11. Η Πληροφορική στη Διοίκηση & τη Διαχείρηση του Εργου
12. Ανάλυση & Εφαρμογή προγραμμάτων των MS – Project/Primavera
Θεωρία Διαλέξεις 2
Ασκηση-Πράξη 1
Όροι Χρήσης  |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων | Copyright 2010 by Τμήμα Μηχανολογίας